Faculty Council

Members of  Faculty Council of Electrical Engineering and Computer Science Faculty – as of 03.01.2015 r.

1.      Prof. dr hab. inż. Henryka D. STRYCZEWSKA – Dean

2.      Dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL – Vice-Dean for Research 

3.      Dr inż. Paweł Artur MAZUREK– Vice-Dean for Student Experience

4.      Dr inż. Marek MIŁOSZ – Vice-Dean for Student Experience

5.      Prof. dr hab. Adam BOBROWSKI

6.      Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO

7.      Prof. dr hab. Marek KOSMULSKI

8.      Prof. dr hab. inż. Jan SIKORA

9.      Prof. dr hab. inż. Andrzej WAC-WŁODARCZYK

10.    Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK

11.    Dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI

12.    Dr hab. Stanisław GRZEGÓRSKI, prof. PL

13.    Dr hab. inż. Ołeksandra HOTRA, prof. PL

14.    Dr hab. Elżbieta JARTYCH, prof. PL

15.    Dr hab. inż. Piotr KISAŁA, prof. PL

16.    Dr hab. inż. Jan KOLANO, prof. PL

17.    Dr hab. inż. Andrzej KOTYRA, prof. PL

18.    Dr hab. Krystyna MARCZEWSKA-BOCZKOWSKA, prof. PL  

19.    Dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ, prof. PL

20.    Dr hab. inż. Janusz PARTYKA, prof. PL

21.    Dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, prof. PL

22.    Dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL

23.    Dr hab. inż. Paweł SURDACKI, prof. PL

24.    Dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK, prof. PL

25.    Dr hab. Paweł ŻUKOWSKI, prof. PL

26.    Dr hab. inż. Henryk BANACH

27.    Dr hab. inż. Ryszard GOLEMAN

28.    Dr hab. inż. Piotr MILLER

29.    Dr inż. Piotr FILIPEK

30.    Dr inż. Paweł KOMADA

31.    Dr inż. Grzegorz KOZIEŁ

32.    Dr inż. Radosław MACHLARZ

33.    Dr Beata PAŃCZYK

34.    Dr inż. Małgorzata PLECHAWSKA-WÓJCIK

35.    Mgr inż. Wojciech FRĄCKIEWICZ

36.    Alicja KWIATKOWSKA

37.    Maria Woźniak

38.    Mgr inż. Paweł PROKOP (representative of doctoral student government )

39.    Stud. inż. Wojciech BILSKI (representative of student government)

40.    Stud. inż. Arkadiusz BOBEL

41.    Stud. inż. Żaklin GRĄDZ

42.    Stud. inż. Mateusz HORDYJEWSKI

43.    Stud. inż. Emil KAZNOWSKI

44.    Stud. Artur KOPIŃSKI

45.    Stud. inż. Arkadiusz MICHNA

46.    Stud. Tomasz ZARĘBA

Advisory Faculty Council members:

47.    Prof. dr hab. inż. Tadeusz JANOWSKI

48.    Dr hab. inż. Czesław KARWAT, prof. PL

49.    Dr hab. n. med. Teresa MAŁECKA-MASSALSKA

50.    Dr inż. Jacek DUDA (representative of NSZZ „Solidarność”)