Microsoft Academy

Microsoft Academy

Wydział Elektrotechniki i Informatyki podpisał umowę z firmą Microsoft Polska mającą na celu współpracę w obszarze edukacji związanej z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. Dzięki przystąpieniu do programu Wydział uzyskał m.in. publikacji oraz materiałów szkoleniowych firmy Microsoft.

IT Academy Advanced

Wydział Elektrotechniki i Informatyki posiada subskrypcję programu IT Academy Advanced.

W ramach programu każdy pracownik oraz student Wydziału otrzymuje:

Dodatkowo każdy zainteresowany pracownik Wydziału może uzyskać:

  • 25% zniżkę na subskrypcję MCT zniżka na książki MOC (Microsoft Official Curriculum) oraz MOAC (Microsoft Official Academic Curriculum)
  • 40% zniżkę na subskrypcję  biblioteki wiedzy technologicznej – TechNet.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od Opiekuna programu:

mgr inż. Magdalena Borys; e-mail: m.borys@pollub.pl